Home

Verlofstelsels Onderwijs

Verloven en afwezigheden - Vlaams Ministerie van Onderwijs

Wil je je loopbaan in het onderwijs geheel of gedeeltelijk onderbreken? Ontdek welke onderbreking je kan kiezen in jouw situatie of Bekijk het overzicht met alle verlofstelsels (pdf, 6p.) (113 kB De volgende verlofstelsels zijn mogelijk: verlof of afwezigheid voor verminderde prestaties: vormen van deeltijds werken; zorgkrediet of loopbaanonderbreking; ouderschapsverlof ((opent in nieuw venster)): vorm van loopbaanonderbreking voor wie kinderen jonger dan 12 jaar heeft

De meest ingrijpende wijzigingen betreffende de vacantverklaring van betrekkingen van bepaalde verlofstelsels, en dit ingevolge punt 3.3.5.1 van cao XI die de vakorganisaties op 23 maart 2018 hebben afgesloten met de overheid zijn: • In alle wervingsambten van het onderwijzend personeel in alle onderwijsniveaus moeten jaarlijks de uren vacant worden verklaard waarin de titularis ee Je hebt 720 dagen dienstanciënniteit, waarvan minimaal 360 dagen bij het school- of centrumbestuur of de scholengemeenschap waar je vvp wil nemen. Het verlof valt in je aanstellingsperiode. Je school of centrum heeft een geschikte vervanger. Naar boven In de mededeling De belangrijkste verlofstelsels: bondige samenvatting van de voorwaarden en mogelijkheden vind je meer toelichting over de verlofstelsels.De sociale onderhandelingen Verlofstelsels 2020-2021 | Katholiek Onderwijs Vlaandere Het primair onderwijs kent verschillende verlofregelingen. Een aantal daarvan staat in de cao PO. Daarnaast zijn verschillende regelingen vastgelegd in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). Vakantie Zwangerschaps- en bevallingsverlof Adoptieverlof Kraam- of partnerverlof Ouderschapsverlof Kort buitengewoon zorgverlof Langdurend zorgverlof Vakantieverlof primair onderwijs Medewerkers in het primair.

Minder werken in het onderwijs Vlaanderen

 1. De belangrijkste verlofstelsels: bondige samenvatting van de voorwaarden en mogelijkheden volgens de reglemen-tering die van kracht is in 2015-2016 1 Inleiding Gesubsidieerde personeelsleden van het onderwijs hebben de mogelijkheid om hun prestaties te onderbreken door een verlofstelsel te kiezen binnen een zeer ruime waaier aan mogelijkheden
 2. Voor gesubsidieerde personeelsleden bestaat er een wijd gamma aan verloven en dienstonderbrekingen. Op sommige kunnen ze een recht laten gelden; andere kunnen hen door het bestuur worden toegestaan bij wijze van gunst. Maar voor elke dienstonderbreking zijn in de wetgeving bindende voorwaarden en modaliteiten vastgelegd.Voor toelichtingen bij de dienstonderbrekingen kan j
 3. derde prestaties wegens ziekte; Afwezigheid wegens arbeidsongeva
 4. derde prestaties in het onderwijs. Met verlof of afwezigheid voor ver
 5. ister Crevits ons wat nieuws. Zorgkrediet komt in aanmerking samen met gewone loopbaanonderbreking. De teller voor de aanneembaarheid voor de pensioenen wordt niet op nul gezet
 6. der pensioen krijgen
 7. derde prestaties wegens ziekte of een langdurig verlof omwille van medische redenen. Deze verlofstelsels kennen we niet aan de hogeschool. Wat nu

We vulden de mededeling 'De belangrijkste verlofstelsels: bondige samenvatting van de voorwaarden en mogelijkheden' op een aantal punten aan. De informatie kan nuttig zijn voor de personeelsleden (buiten het hoger onderwijs) die binnenkort een dienstonderbreking aanvragen voor het volgende schooljaar.Een zeer belangrijke wijziging gaat over de vacantverklaring van de ure 3 Verlofstelsels die niet meer kunnen worden genomen vanaf 1 september 2017. Infolijn onderwijs - via het vragenformulier. Verloven die ingaan bij het begin van het schooljaar. Voor 15 mei het aanvraagformulier(zie bijlage) indienen bij de directeur van de respectievelijke scholen

Agentschap voor Onderwijsdiensten Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel. Zoeken . Home; Personeel; Directie en secretariaat; Commissie De datum waarop u met pensioen kunt gaan, wordt berekend op basis van uw professionele loopbaan, zowel binnen als buiten het onderwijs Voor bijkomende informatie in verband met de verlofstelsels, kan u steeds terecht bij het Vlaams team van ACV Openbare Diensten: ACV Openbare Diensten Vlaams Team Helihavenlaan 21 1000 Brussel 02.208.23.60 vlaamse.overheid@acv-csc.be Opgelet! De vermelde bedragen in deze brochure zijn de actuele uitkeringen aan de index (1,6406), van toepassing.

De mededeling De belangrijkste verlofstelsels: bondige samenvatting van de voorwaarden en mogelijkheden actualiseerden we op enkele plaatsen. Verlofstelsels 2019-2020 | Katholiek Onderwijs Vlaanderen Overslaan en naar de algemene inhoud gaan Skip to navigatio Met het oog op de vaste benoemingen op 1 januari 2021 moet een inrichtende macht aan de vacantverklaring in het basisonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, het secundair onderwijs en het volwassenenonderwijs eenmalig betrekkingen toevoegen die worden ingenomen door specifieke verlofstelsels in wervingsambten van he t onderwijzend personeel en in het gewoon secundair onderwijs ook de vacante. Omstandigheidsverlof is speciaal verlof naar aanleiding van een uitzonderlijke gebeurtenis: uw eigen huwelijk, dat van uw zoon of dochter of van een bloed- of aanverwant, bevalling van uw echtgenote of partner (dat is niet hetzelfde als vaderschapsverlof of geboorteverlof), overlijden in uw familie.. U vraagt dat verlof aan bij uw directeur Op deze pagina geven we een overzicht van de FAQ over de invloed van het Coronavirus op de toepassing van het federaal personeelsstatuut over werktijd, verlofstelsels en telewerk. Onderaan de pagina vind je linken naar de regelgeving en naar de tot nu toe gepubliceerde nieuwsberichten. 1) Omzendbrief nr. 680 en 681 2) Medex 3) Fedri

Verlof voor verminderde prestaties - voor

 1. g aangesteld bent voor doorlopende duur in het ambt waarvoor u kandideert. Een vaste benoe
 2. Sinds 2 september 2016 hebben de personeelsleden van het onderwijs recht op zorgkrediet. In deze omzendbrief vindt u alle info over dit verlofstelsel
 3. Onderwijs - Verlofstelsels In het Vlaamse onderwijs bestaan er verschillende manieren voor het personeel om vrijwillig deeltijdse arbeid op te nemen of om gedurende een periode geen prestaties te leveren. Sommige systemen zijn een recht voor het personeelslid, andere een geconditioneerd.
 4. In het onderwijs, gesubsidieerd basisonderwijs en openbare diensten gelden andere regeling dan in de privésector.. Gesubsidieerd basisonderwijs. Minder werken: overzicht van belangrijkste verlofstelsels; Eindeloopbaan en pensioen: verlofstelsel 'terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen' (TBSVP) ; Meer info nodig? Neem contact op met COV, de onderwijsvakbond voor het.
 5. derde prestaties (VVP) en afwezigheid voor ver

Verlofstelsels 2020-2021 Katholiek Onderwijs Vlaandere

Verlofstelsels in het onderwijs. Hoi, ik geef deeltijds les in het onderwijs en werk al twee jaar op dezelfde school. Ik ben niet vast benoemd dus word nog beschouwd als tijdelijke leerkracht. Nu ben ik zwanger en ik moet in maart bevallen Een personeelslid kan een reaffectatie of wedertewerkstelling weigeren als het over een betrekking gaat in het deeltijds beroepssecundair onderwijs, in het buitengewoon secundair onderwijs, in het buitengewoon basisonderwijs (voor bestuurs- en onderwijzend personeel), in het secundair onderwijs georganiseerd volgens het modulair stelsel, in het volwassenenonderwijs, in het deeltijds. Wanneer je vastbenoemd bent in het buitengewoon onderwijs en je wilt de stap zetten naar het gewoon onderwijs (zelfs) BINNEN eenzelfde scholengemeenschap, moet je ook vanaf nul beginnenJe moet er echt 200% van overtuigd zijn om deze stap te zetten : een paar uurtje op de ene school, een paar op een andere,wat uren zorgen, een vervanging. Dit is een lijst van afkortingen in het onderwijs.. Voor lijsten met afkortingen per vakgebied, zie Arbo · geneeskunde · ICT · informatica · milieukunde · navigatie · onderwijs · overheid en politiek · polymeernamen · rechtspraak · spoorwegstations · wetten en regelingen · wiskund

Ga voor meer informatie naar onderwijs.vlaanderen.be. Dit is een artikel van Anne Siccard . Dit artikel heeft als onderwerp Regelgeving, Zorg en welbevinden Dit artikel is interessant voor een Kleuteronderwijzer, Leraar lager, Leraar secundair, Leraar volwassenen. Ontdek ook. Schooltips Hervorming verlofstelsels onderwijs. Op 8 maart 2017 werden 3 nieuwe omzendbrieven gepubliceerd. Vanaf 1 september 2017 worden de bestaande verloven voor verminderde prestaties hervormd. De 3 huidige stelsels (verlof voor verminderde prestaties voor sociale en familiale redenen,.

Elke Steffens | Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Welke verlofregelingen zijn er voor het primair onderwijs

Verloven (vrijwillig) voor gesubsidieerd personeel

Verlofstelsels - Politiek verlof en politieke mandaten. Verlofstelsels - Politiek verlof en politieke mandaten. Naar inhoud. Vlaanderen. Agodi.be. Contacteer ons. Navigatie> Zoeken. Agentschap voor Onderwijsdiensten Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel. het universitair onderwijs Verloven, afwezigheden, werktijdregeling en prikklok. Wie in contact is geweest met iemand die besmet is met COVID-19, krijgt telefoon van een contactonderzoeker M.O. PERS/2009/11 van 25 september 2009 - Een gepensioneerde die in het onderwijs of bij de inspectie in dienst treedt. M.O. PERS/2010/01 van 19 januari 2015 - Vereiste taalkennis bij een aanstelling in het onderwijs - 31 januari 2021 (web 23) Werkt u als gesubsidieerd contractueel personeelslid bij het vrij onderwijs of als contractueel personeelslid bij het gemeenschapsonderwijs? De gewone loopbaanonderbreking - Reglementering voor contractuele en statutaire werknemers van de lokale en provinciale besturen en voor contractuele werknemers bij de andere overheidsbesturen

Afwezigheid voor verminderde prestaties

 1. derde prestaties) AVP (Afwezigheid voor ver
 2. Werken in onderwijs: een prachtjob, maar niet eenvoudig. Contacteer daarom de COV-dienstverlening voor al je vragen. Heb je vragen over je job in het onderwijs? Wil je meer info over je rechten en plichten, verlofstelsels, salaris, ziekte, zwangerschap, pensioen...? De COV-dienstverlening staat voor jou klaar. Je bereikt ons
 3. Zomerscholen Stedelijk Onderwijs van start. 17 augustus 2020. Klchool Koekatoe opent 'meervoudig knappe' voortuin. 25 mei 2019. Koninklijke Balletschool opent Jeanne Brabants Internaat. 9 mei 2019. Lees alle nieuws. Vacatures. Leraar ASV. deeltijds, 11u per week. De Leerexpert Schotensesteenweg 252
 4. g in het kader van een aantal specifieke verlofstelsels (oa. eindeloopbaanstelsels) Naast de gewone vacante betrekkingen (= ATO 2-opdrachten met veld 'Vacature' = 'Ja') moeten vanaf schooljaar 2018-19 de uren die in een van volgende eindeloopbaanstelsels omvat zitten verplicht vacant gesteld worden op 15 oktober
 5. Verlofstelsels verhelderd De uitgave start met het verhelderen van de verschillende soorten verlofstelsels die (ook) in Nederland bestaan. Zo wordt bij een inhoudelijk verlofstelsel de toegang tot beroep bepaald op basis van een inschatting van de slagingskans
 6. isterie van Onderwijs. Historische loopbaangegevens in het onderwijs. Van 2013 tot 2015 bezorgde het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vor

Verlof of afwezigheid voor verminderde prestaties in het

Toekennen van verlofstelsels door het schoolbestuur tot in 2016-2017 1 Inleiding In het onderwijs is het aanbod aan verlofstelsels groot. Veel dienstonderbrekingen zijn wettelijk geregeld. Uit tal van wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat de mogelijkheid tot het opnemen van (deeltijdse) verloven één van de aan gelden in het onderwijs en de CLB andere regels, afhankelijk van de bevoegde gemeenschap (Franse, Vlaamse of Duitstalige Gemeenschap). Bijkomende informatie Indien u meer informatie wenst over het palliatief verlof, het ouderschapsverlof, het tijdskrediet of de gewone loopbaanonderbreking in de openbare sector, kunt u daarover verschillende infobladen raadplegen Voor secundair onderwijs: bel naar 02 553 92 00 of mail naar leerkrachtendatabank.secundaironderwijs@vlaanderen.be. Geef aan welke vakken je wil geven. Scholen kunnen je dan voor deze vakken contacteren. In de rubriek inzetbaarheid krijg je te zien welke vereiste vakken (VE) je mag geven Verlofstelsel onderwijs + werken bij partner. 03 mei 2016 09:45 . Hallo allemaal Ik heb eventjes jullie raad nodig. Mijn partner (wij zijn feitelijk samenwonend) heeft een BVBA die de laatste jaren enorm gegroeid is waardoor hij mijn administratieve hulp wel kan gebruiken VERLOFSTELSELS Vrije universiteit Brussel Maart 2017 Jo Coulier Tim Vandenberghe abvv@vub.ac.be. 2 Situatie 2016-2017 Vorming ACOD Onderwijs. 3 Situatie 2016-2017 (Gewone) loopbaanonderbreking 22.01.1985: invoering onderbreking beroeps- loopbaan, later tijdskredie

Verlofstelsels en pensioen - ACOD Onderwijs

onze scholen secundair onderwijs; internaten; administratie. administratie; centrale boekhouding; aankoop; centrale personeelsadministratie; bestuur karel de goede vzw; aankopen procure.web; registratie nieuwe personeelsleden secundair onderwijs; registratie nieuwe personeelsleden lager onderwijs; aanvraag verlofstelsel secundair onderwijs Het VSOA Onderwijs verleent zijn diensten aan alle onderwijspersoneelsleden uit om het even welk onderwijsnet, uit om het even welke categorie en op elk niveau.Het gaat hierbij concreet over actieve - zowel statutairen als contractuelen - als gepensioneerde personeelsleden uit. Ook werkzoekenden, schoolverlaters en studenten uit de lerarenopleiding kunnen op onze diensten een beroep doen VSOA Onderwijs. Boudewijnlaan 20-21 1000 Brussel 02 529 81 30 FAX: 02 529 81 39 info@vsoa-onderwijs.be. SERVICELINE Respons binnen de 24 uur! 02 529 81 35 serviceline@vsoa-onderwijs.be. Perscontact. Persverantwoordelijke Marnix Heyndrickx tel. 0470 19 12 88 marnix.heyndrickx Katholiek Onderwijs Vlaanderen blijft in elk geval aandringen op voortgang en overlegt daarom intens verder met verschillende partners. Bij datzelfde thema vind je ook een nieuwe mededeling 'De belangrijkste verlofstelsels: bondige samenvatting van de voorwaarden en mogelijkheden vanaf 2017-2018'

Minder werken in de laatste jaren voor je pensioen? - Klass

 1. Reinders Oisterwijk is de specialist in ondersteunende totaalconcepten voor de ontwikkeling van kinderen in het primair onderwijs en de kinderopvang. U vindt bij ons methoden, leermiddelen, spel- en ontwikkelingsmaterialen, meubilair en ICT-oplossingen voor uw basisschool of kinderdagverblijf onder 1 da
 2. onderwijs en/of de onderwijsinstelling dreigt verloren te gaan en bijgevolg geen goede werking kan gegarandeerd worden bij terugkeer. Hoofdstuk 4 Duur Artikel 13 De verlofstelsels die gelden voor een volledig schooljaar (met uitzondering van het verlof voor het tijdelijk uitvoeren van een andere opdracht/ambt) duren tot aan he
 3. De webbrowser die je gebruikt is verouderd en wordt niet meer ondersteund door Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Je kan bijvoorbeeld één van de volgende browsers te gebruiken
 4. Dames en heren, in het onderwijs bestaan er zeer veel soorten verlofstelsels en zijn er zeer veel personeelsleden die in een verlofstelsel verlof opnemen. Deze verlofstelsels bieden ook kansen. Zij zorgen ervoor dat voor veel jonge leraren jobs beschikbaar worden en er een instroom is van nieuwe leraren

Zoekresultaten - Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vormin

Er zijn momenten dat we even onze carrière on-hold moeten kunnen zetten om ons te focussen op familie. Om ervoor te zorgen dat hun werknemers zonder zorgen even werk op pauze kunnen zetten, kondigt Microsoft BeLux een fors uitgebreide regeling aan voor zwangerschaps- ouderschaps- en zorgverlof. Het nieuwe beleid, dat Enhanced Family Leave werd gedoopt,.. Verlofstelsels in strafzaken. Formaat: Hardcover Wij doneren tot 12% van je aankoopbedrag aan een onderwijs project van de Tika Foundation in Nepal. Tip: klik op de knop om te starten met lezen! Start met lezen. Details expand_more expand_less € 66,04 Excl. BTW check Volledige prijs

Overzicht van de belangrijkste verlofstelsels aangepast in

 1. het gemeentelijk onderwijs, behoudens hoofdstuk 6. Art. 2 Dit reglement is van toepassing op alle reglementair voorziene verlofstelsels waarop dit personeelslid aanspraak kan maken. Hoofdstuk 2: Aanvraagprocedure Art. 3 Aanvragen voor verlofstelsels die ingaan op de eerste dag van het schooljaar of op 1 oktober moeten uiterlijk op 15 me
 2. Verlofstelsels in strafzaken; group Incompany training. Verlofstelsels in strafzaken. Formaat: Ebook Wij doneren tot 12% van je aankoopbedrag aan een onderwijs project van de Tika Foundation in Nepal. Tip: klik op de knop om te starten met lezen! Start met lezen. Details expand_more expand_less € 69 Excl. BTW check Volledige prijs
 3. Gesubsidieerde personeelsleden van het onderwijs hebben de keuze tussen een zeer ruime waaier aan verlofstelsels om hun dienstprestaties te onderbreken. Welke stelsels in elk particulier geval mogelijk zijn en welk er dan ook nog het meest aangewezen is, is niet altijd gemakkelijk uit te maken: de reglementerin
 4. Hier vind je een overzicht van verlofstelsels en hun modaliteiten (bron: onderwijs.vlaanderen.be, update 1/9/2020). Als gevolg van de c orona-maatregelen gelden in sommige gevallen specifieke richtlijnen vo or de afwezigheden van personeelsleden
 5. derde prestaties en de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden ('TBSPA', ook wel 'verlof zonder wedde' genoemd) aan de hogescholen worden vanaf 1 september 2017 vervangen door een vernieuwd stelsel 'verlof voor ver
 6. Vanaf het schooljaar 2017-18 moet er geen document C131A en C131B meer ingevuld worden voor de RVA, maar moet er een RL-16 opgestuurd worden naar AgODi. Als school moet u op vraag van het personeel..

Koninklijk Besluit nr. 76 van 20 juli 1982 betreffende de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voor de personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs. Ministeriële Omzendbrief PERS/2009/10 van 24 september 2009, houdende Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voor personeelsleden van het onderwijs Samenvatting van 11 paginas voor het vak Blok 1.2: het kraambed theorie aan de PXL zie vorig Het verlofstelsel moet niet ononderbroken worden opgenomen. Geen invloed . Vervangende activiteit als zelfstandige is enkel gedurende max. 1 jaar toegestaan in volledige LBO. Vervangende activiteit verboden als loontrekkende. Wel toegestaan als ze reeds min. 3 maanden vóór LBO werd uitgeoefend. Politiek mandaat toegestaan

Elk personeelslid in het onderwijs krijgt het recht om VVP op te nemen vanaf 55 jaar tot aan zijn of haar pensioen. Het verlof telt binnen de bestaande regels mee voor de berekening en de opbouw. In onderwijs wordt het vaderschapsverlof al geruime tijd toegepast voor tijdelijke personeelsleden. Dit is de omzetting van het postnataal bevallingsverlof van de moeder naar een vaderschapsverlof voor de vader in geval van hospitalisatie of overlijden van de moeder na de geboorte van het kind Verschillende verlofstelsels verminderen Opmerkelijk is verder dat een kleine meerderheid van de ondervraagde directeurs (54,7 procent) leraren wil aannemen voor een totaalopdracht, in plaats van.

Op zoek naar een leuke, uitdagende job in onze school? Bekijk hier onze jobaanbiedingen en misschien word jij onze collega wel!. Wil je solliciteren? Vul dan in deze sollicitatiedatabank jouw persoonlijke gegevens in Personeelsleden gaan elk jaar massaal op zoek naar informatie over mogelijke verlofstelsels. Bedoeling is e nerzijds om zorg te bieden aan personen uit hun naaste omgeving, anderzijds om een goede balans tussen werk en privé te vinden. Deze nascholing richt zich op de belangrijkste modaliteiten in functie van het correct kunnen informeren van personeelsleden Inhoudelijke verlofstelsels kunnen aanvaardbaar zijn, mits met voldoende waarborgen omkleed. Verlofstelsels in cassatie zijn daarentegen vrijwel altijd toelaatbaar. Verlofstelsels in strafzaken: de toelaatbaarheid van het bezwaarvereiste, het verlofstelsel in hoger beroep en het selectiestelsel in cassatie onder de mensenrechten op beroep en een eerlijk proces (Geert Pesselse, RU.nl

Verlofstelsels Log in Open brief van een directeur aan minister Weyts; Creëert corona een soort onderwijs voor de elite? Bevraging terugkeer uit rode zone; Brief aan de minister van een bezorgde directeur; Contacteer ons. Advies. info@vlvo.be. 0497 94 35 96. Secretariaat. maandag tot en met vrijdag 9:00 - 11:30 Onderwijs. Politiek. Psychologie. Rechten. Verlofstelsels in strafzaken is geschreven voor juristen bij gerechtshoven en Hoge Raad, advocaten-generaal werkzaam bij het openbaar ministerie en uiteraard ook voor advocaten die vaak procederen of zichzelf specialiseren in hoger beroep of cassatie HET GEBRUIK VAN VERLOFSTELSELS BIJ MOEDERS MET MIGRATIE-ACHTERGROND DOOR 1TINE KIL, KAREL NEELS EN JONAS WOOD Centrum voor Longitudinaal en Levensloop Onderzoek (CeLLO), Universiteit Antwerpen 1. INLEIDING Het gebruik van gezinsbeleid dat gericht is op een verbetering van de combinatie van arbeid en gezin is de laatste decennia sterk toegenomen

halftijds werken onderwijs en ouderschapsverlof. Citeer; Bericht door iemand uit het onderwijs » 21 aug 2007, 22:16 . even schetsen: ik werk nu halftijds in het lager onderwijs gesubsidieerde, personeelsleden werkzaam in het gemeentelijk onderwijs, behoudens hoofdstuk 6. Art. 2 Dit reglement is van toepassing op alle reglementair voorziene verlofstelsels waarop dit personeelslid aanspraak kan maken. Hoofdstuk 2: Aanvraagprocedure Art. 3 Aanvragen voor verlofstelsels die ingaan op de eerste dag van het schooljaar of op Directeurs en administratief medewerkers (buitengewoon) basis- en secundair onderwijs die inzicht willen krijgen in de mogelijkheden van de verlofstelsels. Voor beginners of diegenen die een opfrissing willen

nieuwsbrieven van het agentschap voor onderwijsdiensten

Tag: familiale verlofstelsels. Jan 10, 2018 | Elke Willaert . Microsoft breidt familiale verlofstelsels uit. Follow us: Check us out on RS Verlof voor medische bijstand is een specifieke vorm van loopbaanonderbreking, bedoeld om een ernstig ziek gezinslid (tot de tweede graad) bij te staan of te verzorgen. De loopbaanonderbreking kan volledig of gedeeltelijk zijn (halftijds of vermindering tot 4/5)

Minister, ook in het onderwijs kunnen personeelsleden gebruik maken van verschillende verlofstelsels. Ik denk aan zorgkrediet, loopbaanonderbreking om verschillende redenen, ouderschapsverlof en zo verder Ook de verlofstelsels in het onderwijs worden onder de loep gelegd. Het onderwijs telt tal van stelsels. Dat biedt enerzijds kansen, bijvoorbeeld voor een vlottere combinatie tussen werk en gezin.

Procedures - TADDNewscenter - Microsoft news, features, events, and press

VLAAMS PARLEMENT ₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 380 van 11 maart 2014 van KATRIEN SCHRYVERS Gelijkekansenbeleid - Nascholing werknemers in verlofstelsels Tijdskrediet en loopbaanonderbreking zijn stelsels die werknemers de mogelijkheid geven om hu 2019_GR_00214 - Reglement op verlofstelsels stedelijk onderwijs - Aanpassing reglement verlofstelsels - Goedkeuring. Gemeenteraad. ma 29/04/2019 - 20:15 Stadhuis - Gotische zaal. Goedgekeurd. Samenstelling. Aanwezi Daarnaast worden de onbezoldigde verlofstelsels in het onderwijs (verlof voor verminderde prestaties, afwezigheid voor verminderde prestaties enz.) geharmoniseerd en hervormd. Schooldirect en Klasse van 31 mei hebben de voorstellen van die wijzigingen bekendgemaakt. Scholen krijgen dus nu al heel wat vragen van hun personeelsleden Het onderwijs telt tal van stelsels. Dat biedt enerzijds kansen, bijvoorbeeld voor een vlottere combinatie tussen werk en gezin, maar er is ook een keerzijde. De jobs die er door die verlofstelsels ontstaan zijn bijvoorbeeld vaak 'ad interim' en leiden tot nog meer onzekerheid, met name bij beginnende leerkrachten Zoals u ondertussen van ons gewend bent, willen we u na elke officiële aankondiging betreffende het onderwijs in de media ook steeds via deze weg op de hoogte houden. Lees meer... U bevindt zich hier: Home newsflash Aanvragen van verlofstelsels Werkt u in het kleuter-, lager-, secundair- of hoger niet-universitair onderwijs of in een CLB? Een RVA-kantoor zoeken. Postcode of gemeente . Ik woon niet in Belgi.

 • Tamarillo boom.
 • Mi lobi wang betekenis.
 • Luchtfoto 2018.
 • Telefoon ophang grappen.
 • Es id ego.
 • Batman Dark Knight Rises.
 • Hondenschool Oirschot.
 • Melissa Etheridge Oosterpoort.
 • St Catharina.
 • Healthz NL BV.
 • Nike Air Max Dames Beige.
 • Game of Thrones seizoen 1 kijken.
 • Waalse partijen van links naar rechts.
 • Google weetjes.
 • Pitta Bodrum.
 • Gouden ring met groen steentje.
 • Vietnamese soup recipe.
 • Ziek van Aldara crème.
 • Nieuws Zeist Drimble.
 • Kardemom andere naam.
 • Tiara diadeem.
 • Rekenkleurplaat tot 20.
 • Goedkope vakantiehuisjes te koop.
 • Gator merchandise.
 • Mangatwacht ZZP.
 • Werfdoeken.
 • Spannende kerstfilm.
 • Songbird movie.
 • Schietsport accessoires.
 • Klaproos symbool.
 • Wentworth miller films en tv programma's.
 • Perfekt deutsch uitleg.
 • Bredere ribbenkast na zwangerschap.
 • PVC visgraat prijs inclusief leggen.
 • Winkelruimte te huur Javastraat Amsterdam.
 • Bloeddonor COVID.
 • Grijze reuzenkangoeroe.
 • Product branches.
 • Fysio Physics klantenservice.
 • Eigen gin maken.
 • Fornix brain.